ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

„SAVIVALDYBĖS Biudžetinės įstaigos

Kauno kultūros centro „Tautos namai“

pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas“

 es

PROJEKTO NUMERIS: VP3-3.4-ŪM-04-R-21-021

2009 m. rugsėjo 30 d. Kauno kultūros centras „Tautos namai“ pateikė paraišką dėl projektoBiudžetinės įstaigos Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas“ finansavimo iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšų.

Vadovaujantis paraiška, įgyvendindama projektą 2010 metais įstaiga atlikto pirkimus dėl pastato rekonstravimo techninės dokumentacijos rengimo, techninio projekto vykdymo priežiūros (autorinės) paslaugų ir rekonstravimo darbų bei viešinimo ir dėl pastato rekonstravimo techninės priežiūros (įskaitant specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą) paslaugų.

Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato rekonstravimo techninės dokumentacijos rengimo, techninio projekto vykdymo priežiūros (autorinės) paslaugų ir rekonstravimo darbų bei viešinimo pirkimas atliktas supaprastintų skelbiamų derybų būdu su kvalifikacine atranka.

Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato rekonstravimo techninės priežiūros (įskaitant specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą) paslaugų pirkimas atliktas supaprastinto atviro konkurso būdu, vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.

Pirkimų dokumentai rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu  (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 93-3986) ir įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis bei Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijomis (patvirtintomis VPT). Pirkimo dokumentai buvo parengti viešųjų pirkimų komisijos ir UAB „Konsulta“ paskirtų ekspertų bei suderinti su LVPA. Kauno kultūros centras „Tautos namai“ gavo LVPA pritarimą dėl projektoBiudžetinės įstaigos Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas“ pirkimo dokumentų, pirkimų skelbimai CVP IS priemonėmis pateikti VPT.

Įgyveninant projektą Biudžetinės įstaigos Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas“ atlikti pirkimai:

  1. Pirkimas „Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato rekonstravimo techninės dokumentacijos rengimo, techninio projekto vykdymo priežiūros (autorinės) paslaugos ir rekonstravimo darbai“. Laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Konsolė“ ir UAB „Statybos konsultacijų ir projektų biuras“ jungtinės veiklos pagrindu pateiktas pasiūlymas.
  2. Pirkimas „Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato rekonstravimo techninės priežiūros (įskaitant specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą) paslaugos“. Laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „SKB statyba“ pateiktas pasiūlymas. 2010-05-31 pasirašyta preliminarioji sutartis su UAB „SKB statyba“.

Vykdant sutarčių su UAB „Konsolė“ ir UAB „SKB statyba“ įsipareigojimus, 2011 metais 100% įsisavintos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos. Pakeista pastato stogo danga, langai, durys, šildymo sistema ir elektros instaliacija. Vykdant pastato rekonstravimo darbus sistemingai buvo atliekama rekonstrukcijos techninė priežiūra. Bendra atliktų rekonstrukcijos darbų ir suteiktų paslaugų vertė 3 399 773,00 Lt.

2011 m. Kauno miesto savivaldybės administracija pastato rekonstrukcijos projekto koofinansavimui skyrė 400000,00 Lt. Įsisavinant projekto koofinansavimo lėšas organizuoti 3 (trys) supaprastinti atviri konkursai:

  1. „Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato vidaus patalpų kapitalinio remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
  2. „Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato pritaikymo neįgaliesiems“ pirkimas „Keltuvųįsigijimas bei jų įrengimas“.
  3. „Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato vidaus patalpų kapitalinio remonto darbai.

Supaprastintų viešųjų pirkimų būdu taikant įprastą komercinę praktiką įsigytos vitražo „Mūzos“ restauravimo paslaugos.

 

Renovuoto pastato paskirtis išlieka nepakitusi, rezultatais naudojasi kultūros centro bendruomenė, kurią sudaro investicijų projekto tikslinė grupė: kultūros centro lankytojai, svečiai ir darbuotojai.

 

Informaciją parengė R.Augūnienė

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-02-18, Spausdinti Spausdinti