KAUNO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ „LIETUVA BRANGI“.

Šių metų birželio 1 d. nuo 19 val.  Dainų slėnyje vyks Kauno dainų ir šokių šventė „Lietuva brangi“.
Šventės dalyvius bei svečius kviečiame sekti naujienas.
 

PROGRAMA/NATOS 

REPETICIJŲ GRAFIKAS: 1. Šokėjų repeticijos. 2. Moksleivių chorų repeticijos. 3. Bendros repeticijos.

ŠVENTĖS DALYVIAI

ŠVENTĖS PROGRAMA

 1. TAUTIŠKA GIESMĖ – Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai

diriguoja Ksaveras Plančiūnas
dainuoja visi chorai

 1. CANTATE PATRIAE CANTICUM NOVUM – Vaclovo Augustino muzika, lotyniškas tekstas iš Psalmių

diriguoja Mindaugas Radzevičius
dainuoja visi chorai be jaunučių

 1. UŽ RASEINIŲ, ANT DUBYSOS – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

diriguoja Zinaida Gerasina
dainuoja visi chorai

 1. MANO VARDAS – LIETUVA – Laimio Vilkončiaus muzika, Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos žodžiai

diriguoja Vilma Masienė
dainuoja jaunučių chorai  

 1. JURGELI MEISTRELI – liaudiškas žaidimas. Muzika aranžuota Zitos Labutienės ir Raimundo Kukanausko.

aikštės kompozicija Idalijos Braškytės
šoka jaunučių tautinių šokių kolektyvai

 1. ĄŽUOLYNO POLKA – Laimutės Kisielienės choreografija, Leono Povilaičio muzika ir žodžiai

aikštės kompozicija Birutės Brazdžiūtės
šoka jaunių ir jaunuolių tautinių šokių kolektyvai

 1. UŽ ŽALIŲ MIŠKELIŲ – Dainiaus Pulausko aranžuota lietuvių liaudies daina

diriguoja Berta Kasputytė
dainuoja jaunučių chorai

 1. PER TAMSIĄ NAKTELĘ – Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina

diriguoja Viktoras Masevičius
dainuoja visi chorai

 1. SU DAINA IR ŠYPSENA – Indros Mažuikaitės muzika ir žodžiai

diriguoja Renata Mišeikienė
dainuoja jaunučių chorai  

 1. PAKOL JAUNI – Vidmanto Mačiulskio choreografija, Broniaus Mūro muzika, aranžuota Romualdo Sadzevičiaus

aikštės kompozicija Vilmos Tiškevičienės
diriguoja Romualdas Sadzevičius
šoka jaunimo tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai

 1. ŠUSTAS – Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo harmonizacija

aikštės kompozicija Kazimiero Kondratavičiaus
diriguoja Gintaras Vilčiauskas
šoka vyresniojo amžiaus tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai

 1. SVARBIAUSI ŽODŽIAI – Ingos Šeduikienės muzika ir žodžiai

diriguoja Violeta Belevičiūtė
dainuoja jaunučių chorai

 1. LAKŠTANGĖLĖ – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika, Vinco Palukaičio žodžiai

diriguoja Jūratė Jaudegytė
dainuoja jaunučių, jaunių, moterų, merginų ir mišrių chorų moterys

 1. ALKSNIO UGNELĖ – Vytauto Miškinio muzika, Janinos Degutytės žodžiai

diriguoja Jovita Kulakauskienė
dainuoja visi chorai

 1. AŠTUONNYTIS – Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo harmonizacija

aikštės kompozicija Edgaro Šnipaičio
diriguoja Gediminas Micka
šoka jaunimo tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai

 1. PARBĖG LAIVELIS – Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina

Solistė Otilija Žikas
diriguoja Beata Kijauskienė
dainuoja jaunių, moterų, merginų ir mišrių chorų moterys

 1. UŽTEKĖJO SAULELĖ – Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

diriguoja Ramutė Štreimikytė
dainuoja visi chorai be jaunučių

 1. SUK SUK RATELĮ – liaudiškas žaidimas. Muzika aranžuota Romualdo Sadzevičiaus

aikštės kompozicija Margaritos Tomkevičiūtės
diriguoja Justinas Buta
šoka vyresniojo amžiaus tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai

 1. PJOVĖ LANKOJ ŠIENĄ – Nijolės Sinkevičiūtės aranžuota lietuvių liaudies daina

diriguoja Remigijus Adomaitis
dainuoja jaunių, jaunimo, studentų ir suaugusiųjų mišrūs chorai

 1. ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO – Juozo Naujalio harmonizuota lietuvių liaudies daina

diriguoja Romaldas Misiukevičius
dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai

 1. AUGO BERNELIS – Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina

diriguoja Lionginas Abarius
dainuoja visi chorai be jaunučių

 1. SUBATĖLĖ – Juozo Lingio choreorafija, Jono Švedo harmonizuota muzika.

aikštės kompozicija Laimutės Rekašienės
diriguoja Monika Jurgilaitė
šoka vyresniojo amžiaus tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai

 1. KUPOLINIS – Juozo Lingio choreografija, Balio Dvariono muzika

aikštės kompozicija Idalijos Braškytės
diriguoja Roma Paulauskienė
šoka jaunimo tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai  

 1. LIETUVIŲ GIESMĖ – Vydūno muzika ir žodžiai, Vaclovo Augustino aranžuotė

diriguoja Kęstutis Jakeliūnas
dainuoja visi chorai

 1. VARDAN TOS, LIETUVOS – Raimundo Martinkėno muzika ir žodžiai

diriguoja Kastytis Barisas
dainuoja visi chorai

 1. KUR GIRIA ŽALIUOJA – Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai

diriguoja Ramunė Navickienė
dainuoja visi chorai be jaunučių

 1. LIETUVA BRANGI – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

diriguoja Leokadija Januškienė
dainuoja visi chorai

 1. JAUNIMO GIESMĖ – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

diriguoja Petras Bingelis
dainuoja visi chorai

 1. ŠVENTINĖ POLKA – Juozo Lingio choreografija, Eduardo Pilypaičio muzika

aikštės kompozicija Margaritos Tomkevičiūtės
diriguoja Raimundas Kukanauskas
šoka jaunimo ir vyresniojo amžiaus tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai

 1. VANDENYNAI – Lino Adomaičio muzika ir žodžiai, Lino Adomaičio ir Jievaro Jasinskio aranžuotė

Solistas – Linas Adomaitis
diriguoja Danguolė Beinarytė
aikštės kompozicija Godos Puleikytės
dainuoja visi chorai ir šoka visi šokėjai

 1. ĄŽUOLAIS VAINIKUOTA – Algimanto Bražinsko muzika, Alekso Dabulskio žodžiai

diriguoja Tomas Lapinskas
dainuoja visi chorai 

Kauno dainų ir šokių šventės „Lietuva brangi“ meno vadovė
Danguolė Beinarytė
+370 675 95560

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-03-20, Spausdinti Spausdinti