KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ ĮSTAIGOS 2011 METŲ VADOVO ATASKAITA

FORMA PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros reikalų valdybos
direktoriaus  2012 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. 401-25

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOSNAMAI“  ĮSTAIGOS 2011 METŲ VADOVO
                                              (Pavadinimas)                                                    (n-1)

ATASKAITA

kur, n – einamieji metai 

 1. ĮSTAIGOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

1.1. įstaigos veiklos tikslai:

Plėtoti kultūrinę, šviečiamąją, edukacinę ir informacinę veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus, tenkinti viešuosius socialinius ir kultūrinius bendruomenės poreikius, veikiant socialinėje, kultūros, švietimo bei sporto srityse ir teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

1.2.  įstaiga, įgyvendindama savo tikslą, atlieka šias funkcijas:

– sudaro palankias meno mėgėjų kolektyvų, studijų, būrelių (suaugusiųjų ir vaikų) kūrybos ir darbo sąlygas;

– bendradarbiauja su Kauno miesto meno mėgėjų kolektyvais, organizuojant meno mėgėjų šventes;

– organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;

– organizuoja Kauno miesto dainų ir šokių šventes;

– kuria menines programas, organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius ir įprasmina modernias meno veiklos formas, organizuoja gyventojų užimtumą ir laisvalaikį;

– vykdo profesionalaus meno sklaidą;

– vykdo kultūrinius mainus tarp Kauno ir Lietuvos regionų, užsienio šalių.

 

 1. ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
metų pr. metų pab. aukštasis spec.vidurinis vidurinis kūrybiniai techniniai administracija
metų pr. metų pab. metų pr. metų pab. metų pr. metų pab. metų pr. metų pab. metų pr. metų pab. metų pr. metų pab.
Etatų skaičius 27 27 9,5 9,5 11,5 11,5 6 6
Darbuotojų skaičius 32 32 20 20 9 9 3 3 14 14 12 12 6 6
Laisvi etatai 0 1,5 0 0,5 0 1
Darbuotojų išsilavinimas 20 20 9 9 3 3 14 14 12 12 6 6
Kvalifikacijos kėlimas 6 6 3 3 3 3

 Kvalifikacijos kėlimas:

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas:

 1. 2011-02-07 seminaras „Kultūros politikos prioritetai“, dalyvavo direktorius Albinas Vilčinskas.
 2. 2011-03-14 – 18  XV choro muzikos dirigavimo ir interpretavimo kursuose dalyvavo mėgėjų meno kolektyvo vadovė Jovita Kulakauskienė. Kursų organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (20 akademinių valandų).
 3. 2011-03-24 – 25 seminaras „Etninė kultūra XXI amžiuje“, dalyvavo kultūros projektų vadovė Laima Praškevičienė, etninės veiklos kuratorė Asta Vandytė.
 4. 2011-03-25 – 27 interpretavimo kursuose „Renesanso muzikos atlikimo menas“ dalyvavo mėgėjų meno kolektyvo vadovė Jovita Kulakauskienė.
 5. 2011-04-27 – 28 seminaras „Kultūros centrų edukacinė veikla“ dalyvavo kultūros projektų vadovė Laima Praškevičienė.
 6. 2011-05-04 – 06 kasmetiniame etninės kultūros specialistų seminare „Vanduo ir prie vandens: gamtos ir kultūros paveldas, šiendienos gyvenimo reikmės“ Nidoje, dalyvvavo etninės veiklos kuratorė Asta Vandytė.
 7. 2011-06-06 – 08 seminaras „Kultūros centro socialinis integralumas“ Palangoje, kuriame dalyvavo direktorius Albinas Vilčinskas.
 8. 2011-08-16 – 20 kasmetiniai kvalifikacijos kėlimo kursai chorų dirigentams „Vasaros akademija 2011“ Prienų rajone, kuriame dalyvavo mėgėjų meno kolektyvo vadovė Jovita Kulakauskienė.
 9. 2011-09-23 seminaras „Aktualūs viešojo sektoriaus subjektų apskaitos klausimai pagal VSAFAS“, kuriame dalyvavo vyriausia buhalterė Vida Liugienė.
 10. 2011-12-06 seminaras „Efektyvi finansų kontrolė ir tinkamai atlikta inventorizacija“, dalyvavo direktorius Albinas Vilčinskas.
 11. Darbo saugos ir sveikatos mokymai. Pavaduotojas ūkio reikalams Petras Markaitis, direktorius Albinas Vilčinskas.
 1. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR BIUDŽETO STRUKTŪRA
Finansavimo šaltiniai Suma, Lt Lėšų panaudojimas
Iš Savivaldybės biudžeto gautos lėšos 931300,00 931300,00
Įstaigos uždirbtos spec. lėšos 79872,60 79872,60
LR kultūros rėmimo fondo lėšos kultūros projektams 25000,00 25000,00
LR sporto rėmimo fondas 10000,00 10000,00
Lietuvos liaudies kultūros centras 6000,00 6000,00
Savivaldybės pavedimų lėšos kultūros projektams 1084540,00 1084540,00
Grąžinti 2% GPM
Parama 120598,00 120598,00

3.1. 2011 m. Finansų kontrolės būklės ataskaita vertinama (labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai, nevertinama) gerai.

                                                                                (įrašyti)

 1. PROJEKTINĖ VEIKLA
Fondai, institucijos Paremti projektai
Kauno miesto savivaldybė „Sausio 13 d. –  Laisvės gynėjų diena“
  „Kauno miesto skulptorių dalyvavimas tarptautiniame sniego skulptūrų čempionate Sapore“
  „Chorų karai“
  „Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“
  „Nerk į teatrą“
  „Kauno arenos apžvalginės ekskursijos“
  „Konkursas Kaunas muzica religiosa 2011“
  „Kazimiero mugė“
  „Kultūros renginių ir projektų informacijos sklaida“
  „Kultūros renginių ir projektų informacijos sklaida“
  „Metų Kauno menininko rinkimai“
  „Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“
  „Žemės valanda“
  Pensininkų sąjungos „Bočiai“ koncertinė kelionė į Bergeną
  Kiti, nenumatyti projektai ir renginiai
  Miuziklas „Karolis“
  „Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija“
  „Joninės“
  „Kitos, atmintinos datos“
  „Kultūros renginių ir projektų informacijos sklaida“
  „Boružės diena“
  „Varom už Lietuvą“
  „Kultūros programa“
  „Motinos diena“
  „Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
  „Europos vyrų krepšinio čempionato kultūrinė programa“
  „Kauno mieste organizuojami reprezentaciniai renginiai“
  „Kauno miesto garbės piliečių ir žymių žmonių pagerbimo renginiai“
  „Šimtas pavasarių“
  „Kauno miesto garbės piliečių ir žymių žmonių pagerbimo renginiai“
  „Kultūros renginių ir projektų informacijos sklaida“
  „Kultūros programa“
  „Einam“
  Leidinys „Renginiai Kauno mieste 2012“
  „Kalėdiniai renginiai“
  „Kultūros programa“
  „Dalyvavimas tautinių kostiumų įsigijimo programoje“
LR Kultūros ministerija Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimo projekto G.Kuprevičiaus oratorija „Amžinoji šviesa“
LR kultūros rėmimo fondas Tradicinis, 39-asis, mėgėjų teatrų festivalis „Kauno rampa 2011“
LR kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas „Gintarinė pora“
Lietuvos liaudies kultūros centras „Dalyvavimas tautinių kostiumų įsigijimo programoje“
  Iš viso: 41

 

 

Fondo ar institucijos pavadinimas Teiktų projektų

skaičius

Finansuotų projektų skaičius Skirtos lėšos

tūkst. Lt

Kauno miesto savivaldybė 2
LR kultūros rėmimo fondas 4 1 5000,00
LR Kultūros ministerija 2 1 20000,00
LR sporto rėmimo fondas 1 1 10000,00
Lietuvos liaudies kultūros centras 1 1 6000,00
Kauno apskrities viršininko administracija
IŠ VISO: 10 4 41000,00

 1. RENGINIŲ STATISTIKA
Eil. Nr. Pavadinimas Renginių skaičius
Kaune Lietuvoje Užsienyje
1. Premjeros 2
2. Spektakliai 14
3. Projektai 1
4. Koncertai ( vokalo, choro, folkloro ir kt.) 89 34 1
5. Vakarai-susitikimai 3
6. Jubiliejai 2
7. Parodos 3
8. Festivaliai 3 9 1
9. Poezijos ir muzikos renginiai
10. Varpų muzikos koncertai
11. Konferencijos
12. Kursai
13. Kiti renginiai 27
  P.S. Lietuvoje ir užsienyje nurodomas mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas.      
14. IŠ VISO: 144 43 2
   
15. Išplatinta spaudinių:  
                           a) afišų 4000
                           b) skrajučių 13000
                           c) programų 8000
16. Lankytojų, žiūrovų skaičius:  
   a) parduota bilietų 1092
                           b) įteikta nemokamų kvietimų (įskaitant nemokamą parodų lankymą bei nemokamus renginius) 2030
17. Mokamų renginių bilietų kainų vidurkis 5,00 Lt.

 1. EDUKACINĖ VEIKLA
Edukacinės programos pavadinimas Programos autorius n-1 m. vykdytų programų skaičius
„Velykų margutis“ Etninės veiklos kuratorė Asta Vandytė Nevykdyta dėl vykusių remonto darbų
„Žvakių liejimas“ Kultūros projektų vadovė Laima Praškevičienė Nevykdyta dėl vykusių remonto darbų
„Tradicinės tekstilės klubas“ Etninės veiklos kuratorė Asta Vandytė Nevykdyta dėl vykusių remonto darbų
 1. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
Projekto pavadinimas Institucijos pavadinimas
„Gintarinė pora 2011“ Lietuvos sportinių šokių asociacija
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras Vokalinės muzikos festivalis „Iš širdies į šidį“
TV projektas „Chorų karai“ TV 3 televizija
„Kauno kultūros centro „Tautos namai“ renginių viešinimas informacinėse priemonėse Radijas „Extra FM“, dienraštis „Kauno diena“.
A.Zmuidzinavičiaus vardo premija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno skyrius
 1. ĮSTAIGOS RINKODARA
 • Įstaigos leidiniai:

Įstaiga neužsiima leidyba.

 • Reklamos kanalai:

Reklama žiniasklaidoje: 

 • internete
 1. Išsiųsta el. paštu informacija apie visus  renginius  internetinėms  svetainėms:

www.kaunas.lt, www.kaunoaleja.lt, www.pramogusvetaine.lt, www.bernardinai.lt, www.bendruomenes.lt, www.delfi.lt, www.zebra.lt, www.g-taskas.lt, www.kaunozinios.lt, www.kamane.lt, www.kaunieciai.lt, www.alfa.lt, www.verslosavaite.lt, www.studentas.lt, www.ieskok.lt, www.kaveikti.lt, www.vtv.ltwww.menoduobe.lt, www.nemokamirenginiai.info, www.studentas.lt, www.shilta.lt.

 1. Informacija apie renginius paruošta ir patalpinta internetinėse svetainėse:

www.tautosnamai.lt, www.savaitgalis.lt, www.einam.lt, www.eb.lt, www.vabaliukas.lt, www.anonsas.lt,    www.nemiegok.lt.

 1. Informacija apie renginius paruošta ir patalpinta socialiniame tinklalapyje „Facebook” Kauno kultūros centro „Tautos namai” profilyje, „Kultūros centrų asociacijos” profilyje.

Išsiųsta el. paštu informacija apie visus renginius Kauno miesto švietimo ir ugdymo įstaigoms, Kauno apskrities vaikų globos namams, Kauno apskrities vaikų socializacijos centrams, Kauno apskrities vaikų dienos centrams, Kauno regiono turizmo informacijos centrui, Lietuvos  liaudies  kultūros centrui.

 • spaudoje – 

Išsiųsta el. paštu informacija apie renginius spaudai:

„Kauno diena“, „Laikinoji sostinė“, „15 min“, „Nemunas“, „Naujos Tėviškės žinios“,  „Ūkininko         patarėjas“, „Lietuvos žinios“, „Lietuvos rytas”, „Vakaro žinios“.

 1.   į  nemokamus  puslapius:
 1.  „Kauno diena“, „Laikinoji sostinė“, „15 min“, „Nemunas“, „Naujos Tėviškės žinios“,  „Ūkininko         patarėjas“, „Lietuvos žinios“, „Lietuvos rytas”, „Vakaro žinios“.
 2. Išsiųsta el. paštu informacija apie renginius televizijoms „Pūkas TV“, „Mikrovisatos TV“, „INIT“,   „Lietuvos televizija“, „Lietuvos rytas“, LNK, TV3.
 3. Išsiųsta el. paštu informacija apie renginius radijo stotims  „Pūkas“, „Extra FM“,  „Kelyje“,  „Tau“,  „Kauno fonas“, „Žinių radijas“, „Urmas“, „Lietuvos radijas“ (laidos „Klasika”, „Ryto garsai”).
 4.   Surinkta informacija ir atlikti įrašai  rėmėjų audio ir vaizdo  reklamai.
 5.  Gauti, pateikti ir suderinti  rėmėjų logotipai  maketavimo darbams.
 6.  Pranešimai spaudai (straipsnius paruošė ir monotoringą pateikė viešųjų ryšių agentųra “Promo service”).
 • televizijoje
 • radijuje
 1.  Pasisakymai tiesioginiame radijo stočių “Extra fm”, “Lietuvos radijas” eteryje.
 2. Renginių vaizdo klipai televizijoje INIT, Mikrovisatos TV, LNK, TV3.
 3.  Tiesioginė renginių transliacija per LNK ir TV3.

Tiesioginis informavimas apie renginius:

Pakviesti žiniasklaidos atstovai į spaudos konferencijas. Išplatinta  plakatai, skrajutės, įteikti kvietimai, iškabinti tentai virš miesto gatvių. Išsiųsta informacija apie renginius  informacijos tarnyboms 118, 1551, 1666.

 1. MATERIALINĖ IR TECHNINĖ BAZĖ:

Įstaigos materialinė ir techninė bazė yra prastos būklės, moraliai ir materialiai pasenusi, neatitinkanti kultūros centrams keliamų reikalavimų. Per įstaigos gyvavimo laikotarpį (nuo viešosios įstaigos iki šiandienos) niekada nebuvo investuota į gerbūvį. Nepirkti ir neatnaujinti muzikos instrumentai, šviesos, garso ir scenos įranga.

Dėl nesuprantamų priežaščių 2009-2012 metų įstaigos biudžete nėra  p l a n u o j a –  m o s lėšos ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti. Dėl to apsunkinama įstaigos veikla – negalima įsigyti tinkamos biuro įrangos, stiprinti materialinę ir techninę bazę, gerinti darbo ir kūrybos sąlygas meno kolektyvams ir administracijai.

Eil. Nr. Darbas Data Vykdytojas

 

Darbai
1. Vykdomas pastato kapitalinis remontas 2011 m. UAB „Konsolė“ Pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstrukcija:

pakeista stogo danga ir lietaus nuvedimo sistema, apšiltinta pastogė, sudėti nauji langai, restauruotos lauko durys.

2. Pastatas pritaikomas neįgaliesiems 2011 m. UAB „Kauno liftai“ Įrengti 3 (trys) keltuvai žmonėms su negalia. Jais galima patekti į Didžiąją salę, Mažąją salę ir Kultūros centrą iš Vytauto pr. Įeigos.
3. Restauruotas vitražas „Mūzos“ 2011 m. Dailininkas Kęstutis Šimonis Restauruotas kultūros centre esntis vitražas „Mūzos“.

8.2. Energetinis ūkis

.

Eil. Nr. Darbas Data Vykdytojas

 

Darbai
1. Vykdomas pastato kapitalinis remontas 2011 m. UAB „Konsolė“ Inžinerinių sistemų rekonstrukcija: sumontuota nauja šiluminio punkto įranga ir pertvarkyta punkto patalpa, visa šilumos sistema rekonstruota(didžioji dalis radijatorių restauruoti, kiti pakeisti naujais), rekonstruota elektros skydynė, pravesta nauja elektros instaliacija.

 

 1. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR NESĖKMĖS:

Neigiamai vertinama:

– didelis darbo krūvis esamiems darbuotojams, specialistų trūkumas, skatinimo galimybių nebuvimas, trūkstamas finansavimas mėgėjų meno kolektyvų steigimui, mėgėjų meno kolektyvų vadovų etatams ir plėtrai.

– nusidėvėjusi įstaigos materialinė bazė: muzikos instrumentai, baldai, scenų garso, šviesų įranga.

– automobilių parkavimo problemos kultūros centro pastato prieigose.

– kultūros centro Biudžete neskiriamos lėšos ilgalaikio materialiojo turto įsigyjimui.

– bloga kultūros centrui patikėjimo teise perduotų patalpų būklė.

– šiandieniniam poreikiams nepritaikytos repeticijų salės, tualetai, byrantis pastato fasado tinkas, avarinės būklės vidinio kiemo perdangos ir priėjimai prie repeticijų patalpų.

– visiškai susidėvėjęs ir neatitinkantis saugumo reikalavimų elektros įvadas nuo skydinės iki pastato (priklauso kultūros centrui „Tautos namai“).

– susidėvėjusi, nuolatos trūkinėjanti vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistema.

– priešgaisrinės ir apsauginės sistemų nebuvimas.

 1. ĮSTAIGOS PASIEKIMAI IR LAIMĖJIMAI:

Kauno miesto kultūros centrų akreditavimo komisija 2011 metais įvertino KKC materialinę bazę, priemones ir steigėjo skirtas lėšas kultūrinei veiklai, kultūros ir meno darbuotojų kvalifikaciją, KKC mėgėjų meno kolektyvus ir jų veiklą.

KKC atitiko ir viršijo aukščiausius Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašo Kategorijų suteikimo kultūros centrams vertinimo kriterijų reikalavimus. 2011-04-07 Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-215 akreditavo (pripažino kultūros centru) Kauno kultūros centrą „Tautos namai“ ir suteikė jam aukščiausią kategoriją.

 

Parengta ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros valdybos kultūros skyriui pateikta nauja kultūros centro nuostatų ir teikiamų paslaugų įkainių redakcija.

Lietuvos liaudies kultūros centras Tautinių šokių kolektyvą „Suktinis“ pripažino geriausiu suaugusiųjų šokių kolektyvu (kartu su vadovu) Lietuvoje ir apdovanojo „Aukso paukštės“ nominacija.

Įstaigos vadovas išrinktas Lietuvos kultūros centrų asociacijos viceprezidentu, paskirtas į Kultūros centrų Tarybą prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

2011 metais buvo sėkmingai vykdomas projekto “Biudžetinės įstaigos Kauno kultūros centro “Tautos namai” pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas” įgyvendinimas.

Vykdant sutarčių su UAB „Konsolė“ ir UAB „SKB statyba“ įsipareigojimus, 2011 metais 100% įsisavintos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos. Pakeista pastato stogo danga, langai, durys, šildymo sistema ir elektros instaliacija. Vykdant pastato rekonstravimo darbus sistemingai buvo atliekama rekonstrukcijos techninė priežiūra. Bendra atliktų rekonstrukcijos darbų ir suteiktų paslaugų vertė 3 399 773,00 Lt.

2011 m. Kauno miesto savivaldybės administracija pastato rekonstrukcijos projekto koofinansavimui skyrė 400 000,00 Lt. Įsisavinant projekto koofinansavimo lėšas organizuoti 2 (du) supaprastinti atviri konkursai:

–          „Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato vidaus patalpų kapitalinio remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

–          „Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastato pritaikymo neįgaliesiems“ pirkimas „Keltuvų  įsigijimas bei jų įrengimas“.

Renovuoto pastato paskirtis išliko nepakitusi, rezultatais naudojasi kultūros centro bendruomenė, kurią sudaro investicijų projekto tikslinė grupė: kultūros centro lankytojai, svečiai ir darbuotojai.

Teigiamai vertinama: KKC suteikta aukščiausia kategorija, pakelta kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacija, sulaukta daugiau lankytojų viešosiose miesto erdvėse organizuotuose renginiuose, puikiai įvertinta renginių kokybė, suformuotas patrauklus KKC įvaizdis visuomenėje, kuris skatina nuolatinį finansinės bendruomenės narių susidomėjimą vykdoma veikla ir jos rėmimo bei bendradarbiavimo galimybėmis.

Įstaigos direktorius                            ____________                                               Albinas Vilčinskas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-02-18, Spausdinti Spausdinti