Mėgėjų meno vadovų ir chorvedžių kontaktai

Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mėgėjų meno vadovų ir chorvedžių
KONTAKTAI

Mėgėjų meno vadovai

Folkloro ansamblis „Gadula“. Vadovas Andrius Morkūnas, tel. 8 682 27282.

Kazio Binkio teatras. Vadovas Rimantas Štaras, tel. 8 614 45594.

Neoklasikinio šokio teatras „Releve“. Vadovė Rasa Butrimavičiūtė, tel. 8 601 90257.

Liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“. Vadovė Laimutė Rekašienė, tel. 8 676 39474.

Sportinių šokių klubas „Sūkurys“. Vadovas Česlovas Norvaiša, tel. 8 698 21999.

Vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“. Vadovė Virginija Skiparienė, tel. 8 611 09945.

Vaikų dainos ir šokio teatras „Vaidilutė“. Vadovas Edmundas Alseika, tel. 8 674 85165.

Gailutė Bogdanaitė, tel. 8 689 53910.

Vilma Švabauskienė, tel. 8 647 86905.

Chorvedžiai 

Vyresnių žmonių mišrus choras „Ainiai“. Vadovas Mindaugas Šikšnius, tel. 8 611 41714.

Mišrus choras „Diemedis“. Vadovas Audrius Petrauskas, tel. 8 686 86566.

Mišrus choras „Gintaras“. Vadovė Jovita Kulakauskienė, tel. 8 682 30738.

Mišrus choras „Kamertonas“. Vadovas Kęstutis Jakeliūnas, tel. 8 615 22565.

Vyrų choras „Perkūnas“. Vadovas doc. Romaldas Misiukevičius, tel. 8 614 82134.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-02-19, Spausdinti Spausdinti