Naujienos

Ieškome naujų komandos narių!

2019-07-31

Kultūrinių renginių organizatorius

Pareigybės paskirtis – inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti Centro kultūrinius projektus, veiklas ir renginius, užtikrinti kultūrinės veiklos plėtrą ir Centro salių užimtumą.

Darbuotojas, einantis kultūrinių renginių organizatoriaus (-ės) pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, vadybos, marketingo srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti ne mažiau nei 2 metus darbo patirties kultūrinės veiklos, renginių organizavimo srityje;
 3. Privalo gerai mokėti lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros ir profesinės etikos principus;
 4. Turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel,) ir naršymo internete įgūdžius;
 5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 6. Būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reikalingus darbo pareigoms vykdyti.
 7. Gebėti rengti dokumentus, dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam.

Kultūrinių renginių organizatoriaus (-ės) pareigos:

 1. Inicijuoti ir organizuoti Centro renginius, kultūrinius projektus.
 2. Rengti kultūrinės veiklos plėtros programas, metinius renginių planus;
 3. Teikti paraiškas dėl renginių, kultūrinių projektų ir veiklų finansavimo galimybės.
 4. Planuoti ir organizuoti Centro salių užimtumą.
 5. Sudaryti trumpalaikės nuomos, autorines, paslaugų ar kitas sutartis, atsakyti už jų vykdymą bei užtikrinti tinkamą atsiskaitymą;
 6. Užtikrinti sklandų renginių aptarnavimą bei formuluoti tikslias užduotis renginius, kultūrines ir kt. veiklas aptarnaujančiam Centro personalui.

Darbo valandos: 8:00 – 17:00 (yra galimybė derinti darbo grafiką)
Darbo vieta: Kauno kultūros centras, Vytauto pr. 79, Kaunas
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu: info@kaunokulturoscentras.lt iki 2019.08.29

 

Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas

Pareigybės paskirtis – rengti rinkodaros planus ir koordinuoti jų efektyvų įgyvendinimą, kurti reklamos strategiją ir kampanijas; plėtoti naujų ir esamų paslaugų viešinimo galimybes; rengti ir įgyvendinti kultūrinių ir edukacinių programų viešinimo strategijas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Būtina turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, vadybos, marketingo, rinkodaros, reklamos srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti ne mažiau nei 2 metus darbo patirties marketingo, reklamos ir rinkodaros organizavimo srityje;
 3. Privalo gerai mokėti lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros ir profesinės etikos principus;
 4. Gebėti naudotis pažangiomis informacinėmis technologijomis, turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel,) ir naršymo internete įgūdžius;
 5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 6. Būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti LR Konstituciją,  LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reikalingus darbo pareigoms vykdyti.
 7. Gebėti rengti dokumentus, dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam.

Rinkodaros ir viešųjų ryšių  specialisto (-ės) pareigos:

 1. Planuoti ir organizuoti veiksmingą Centro viešinimo politiką, rengti metinius rinkodaros planus.
 2. Organizuoti ir įgyvendinti Centro organizuojamų renginių, edukacijų ar kitų kultūrinių veiklų reklamą ir viešinimą internetiniame Centro puslapyje, socialiniuose tinkluose, įvairiose žiniasklaidos priemonėse;
 3. Vykdyti kasdienę Centro internetinio puslapio, socialinių tinklų priežiūrą, informacijos atnaujinimą, sklaidą ir vykdyti aktyvią komunikaciją su interesantais.
 4. Analizuoti rinką, rinkti duomenis apie lankytojų (vartotojų) poreikius, paslaugų vartojimo būdus, nustatant naujas paslaugų teikimo ir viešinimo galimybes;
 5. Rengti reklaminius tekstus, skelbimus, straipsnius įvairioms žiniasklaidos priemonėms: televizijai, radijui, internetiniams portalams, plakatams, spaudai ir kt., bei organizuoti jų viešinimą;
 6. Viešinti Centro kolektyvų veiklą, dalyvavimą vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, apžiūrose, konkursuose, bei jų dalyvavimą KKC ir miesto renginiuose.

Darbo valandos: 8:00 – 17:00 (yra galimybė derinti darbo grafiką)
Darbo vieta: Kauno kultūros centras, Vytauto pr. 79, Kaunas
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu: info@kaunokulturoscentras.lt iki 2019.08.29

 

Kultūrinių renginių kuratorius

Pareigybės paskirtis – koordinuoti mėgėjų meno kolektyvų vykdomas veiklas, inicijuoti renginius ir kitus kultūrinius projektus, prasmingai bei profesionaliai pristatyti juos tiek meno bendruomenei, tiek platesniam žiūrovų ratui.

Darbuotojas, einantis kultūrinių renginių kuratoriaus (-ės) pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, vadybos, marketingo srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti ne mažiau nei 2 metus darbo patirties kultūrinės veiklos kuravimo, meninių projektų kūrimo ir įgyvendinimo srityje;
 3. Privalo išmanyti kultūros procesus, sekti tendencijas, gebėti vertinti meno reiškinius plačiame kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame kontekste bei rengti aktualias kultūrines programas;
 4. Privalo gerai mokėti lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros ir profesinės etikos principus;
 5. Privalo gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą bei mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 6. Turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel,) ir naršymo internete įgūdžius;
 7. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 8. Būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti LR Konstituciją,  LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,  reikalingus darbo pareigoms vykdyti.
 9. Gebėti rengti dokumentus, dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam.

Kultūrinių renginių kuratoriaus (-ės) pareigos:

 1. Koordinuoti Centro mėgėjų meno kolektyvų vykdomas veiklas (sudaryti repeticijų ir renginių planus bei grafikus), inicijuoti ir kuruoti kolektyvų/vadovų teikiamų papildomų paslaugų Centro lankytojams įvairovę;
 2. Rengti mėgėjų meno kolektyvų renginių scenarinius planus, koordinuoti repeticijų, renginių techninį pasiruošimą;
 3. Inicijuoti ir organizuoti Centro renginius, edukacines programas, įvairias kultūrines programas ir meno projektus bei kontroliuoti jų eigą;
 4. Rengti organizuojamų renginių, vykdomų projektų ataskaitas. Sisteminti, archyvuoti informaciją;
 5. Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos kuravimo, organizavimo klausimais.

Darbo valandos: 8:00 – 17:00 (yra galimybė derinti darbo grafiką)
Darbo vieta: Kauno kultūros centras, Vytauto pr. 79, Kaunas
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu: info@kaunokulturoscentras.lt iki 2019.08.29

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-07-31, Spausdinti Spausdinti