Naujienos

Prekyba Kalėdų miestelyje.

2018-10-09

Kauno kultūros centrui prekybos paraiškas pateikusių ir dalyvauti „Kalėdų miestelio mugėje 2018“ atrinktų asmenų ir įmonių sąrašas.
2018 m. spalio 31 diena.

  1. MB „Audvina“;
  2. UAB „Augalų sprendimai“ („Flores Vireti“);
  3. Romaldas Greinis;
  4. „Jumi veltinio studija“;
  5. Jonas Jurkus;
  6. UAB „Laimutės skanumėliai“;
  7. Lukas Laurinavičius;
  8. UAB „Mobservise“;
  9. Lilijana Varonavičienė.

Sutarčių pasirašymas su atrinktais mugės dalyviais vyks nuo 2018 m. lapkričio 5 d. iki lapkričio 9 d. (d. d.) nuo 10 val. iki 16 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) Kauno kultūros centre, Vytauto pr. 79.

PRAŠYMO FORMA.

PATVIRTINTA
Kauno kultūros centro direktoriaus
2018 m. rugsėjo 20 d.  įsakymu  Nr. V-59

KALĖDŲ MIESTELIO KAUNO ROTUŠĖJE
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šie nuostatai reglamentuoja Kalėdų miestelio tikslą, vietą, laiką, dalyvius, organizatorius, registracijos tvarką.
1.2 Kalėdų miestelio tikslas – sukurti šventišką aplinką Kauno Rotušės aikštėje Kalėdinio laikotarpio švenčių metu.
1.3 Organizatorius: Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno kultūros centras.
1.4 Vieta: Kauno miesto Rotušės aikštė.
1.5 Data: 2018 m. gruodžio 1 – 2019 m. sausio 6 d. įskaitytinai;
1.6 Kalėdų miestelio prekybinių vietų skaičius: 9 (devyni) nameliai.
Prekybos sritys:
5 nameliai – prekyba kulinarinio ir tautinio paveldo gaminiais;
4 nameliai – prekyba tautodailininkų ir/ar amatininkų gaminiais;
Prekybos laikas:
Nuo 11:00 val. iki 22:00 val. – darbo dienomis;
Nuo 10:00 val.  iki 22:00 val.  – savaitgaliais ir švenčių dienomis;
Nuo 11:00 val.  iki 24:00 val.  – 2018 m. gruodžio 31 d.

1.7 Prekybinių namelių išdėstymo schemą organizatorius derina su Kauno miesto savivaldybės administracijos Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisija.
1.8 Prekybines vietas dalyviams skiria mugės organizatoriai.
1.9 Dalyvavimas Kalėdų miestelio mugėje (toliau – mugė) nemokamas.
1.10 Informacija apie registraciją ir registracijos forma talpinama interneto svetainėje: tautosnamai.lt.

II. MUGĖS DALYVIŲ REGISTRACIJA

2.1 Dalyvių registracija vyksta nuo 2018 m. spalio 9 d. iki 2018 m. spalio 16 d.
2.2 Norintys prekiauti mugės metu organizatoriui pateikia užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą, produkcijos nuotraukas, savo namelio vidaus interjero ir prekybininkų šventinės aprangos vizualizaciją, prideda kitus reikalingus dokumentus, suteikiančius teisę prekiauti.
2.3 Mugės dalyviai registruojantis privalo pateikti tikslų teikiamų paslaugų sąrašą (produkcija, asortimentas, edukacinės veiklos, degustacijos, akcijos ir kt.).
2.4 Mugės dalyvių registracija ir išsamesnė informacija 8 698 89245, darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka 12:00–13:00 val.). El. paštas daina.urbaitiene@gmail.com.
2.5 Teisė registruotis ir dalyvauti mugėje nesuteikiama:
2.5.1 Asmenims iki 16 metų.
2.5.2 Asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus. 

III. MUGĖS DALYVIŲ ATRANKA

3.1 Prekybinių vietų skaičius ribotas.
3.2 Vienam dalyviui skiriama viena prekybinė vieta (namelis).
3.3 Mugės metu prekybos vykdyti negali du ir daugiau ta pačia produkcija prekiaujantys dalyviai.
3.4 Užsiregistravus į mugę keletui identiška produkcija prekiaujantiems dalyviams, atitinkantiems nustatytus kriterijus, pirmumo teisė atitenka anksčiau prašymus pateikusiems dalyviams.
3.5 Prekiauti mugėje bus kviečiami dalyviai, atitinkantys šių metų Kalėdų eglės ir Kalėdų miestelio tematiką, šventės koncepciją.
Kalėdų miestelis taps unikalia ir išskirtine Kalėdų pasakos rezidencija, kiekvieną lankytoją įtraukianti į kūrybines veiklas ir leidžianti pasinerti į išskirtinių šventinių skonių ir kvapų „pašvaistę“. Kalėdų miestelis visus svečius vilios ir džiugins įvairiais kalėdiniais skoniais, unikalių dovanų bei veiklų asortimentu. Šventiškai dekoruoti mediniai nameliai siūlys ką nors išskirtinio: degustacijas, pristatymus, edukacines veiklas ir kt.
3.6 Pirmenybė teikiama dalyviams:
3.6.1.Turintiems tautinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantys tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais.
3.6.2 Turintiems kulinarinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantys kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais (galima prekyba alumi, natūralios fermentacijos sidru ir kitais gėrimais, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų alkoholio tūrio).
3.6.3 Liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems pažymėjimus (atsižvelgiant į jo išdavimo datą) ir prekiaujantiems savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais.
3.6.4.Pavieniams liaudies meistrams, amatininkams, menininkams, norintiems prekiauti savo rankų darbo gaminiais ir turintiems atitinkamas rekomendacijas, sertifikatus ar kitus dokumentus, įrodančius gaminio kokybę.
3.7 Dalyvis turi teikti papildomas edukacines veiklas, degustacijas ar kitokias akcijas (iš anksto suderinęs su organizatoriais) Kalėdų miestelio lankytojams.
3.8 Prekiauti nebus leidžiama masinės gamybos, iš kitų šalių parsivežtais ir žemo meninio lygio gaminiais bei dirbiniais.
3.9 Atsižvelgiant į organizuojamo renginio specifiką, organizatorius pasilieka teisę pasirinkti ir savo nuožiūra spręsti priimti ar nepriimti mugėje norinčius prekiauti dalyvius.
3.10Dalyvis, nesilaikantis sutartyje numatyto paslaugų teikimo (darbo) grafiko, iš mugės šalinamas.

IV. MUGĖS ORGANIZATORIŲ IR DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1 Mugės organizatorius įsipareigoja pastatyti medinius namelius (3×2,5m), skirtus vykdyti prekybai.
4.2 Mugės organizatorius užtikrina mugės teritorijos apsaugą.
4.3 Mugės organizatorius nustato bendrą namelių išorės puošybos stilistiką ir ją įgyvendina.
4.4 Mugės dalyvis, atrinktas organizatoriaus pagal numatytus kriterijus ir sudaręs sutartį, įsipareigoja nekeisti prekių asortimento, nustatytos namelių puošybos stilistikos, dėvėti organizatoriaus nustatytą šventinę atributiką ir suteikti iš anksto su organizatoriumi suderintas papildomas paslaugas mugės lankytojams.
4.5 Mugės dalyvis, apie iškilusias nenumatytas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti mugės organizatorius.
4.6 Mugės dalyvis už padarytą žalą prekybiniam nameliui, suteiktai įrangai ar dekoracijoms, nuostolius atlygina teisės aktų nustatyta tvarka.
4.7 Kauno miesto savivaldybės administracijos nustatytą mokestį (tik prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais) už prekybos leidimą, prekybininkai sumoka Kauno miesto savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka ir terminais.

V. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

5.1 Mugės dalyviai, norintys prekiauti Kalėdų miestelio metu, atvykę pasirašyti sutartį turi pateikti dokumentus:
5.1.1 Įmonės registracijos, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimą;
5.1.2 Maisto tvarkymo pažymėjimą ar maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą (prekiaujantiems maisto produktais);
5.1.3 Tautodailininko pažymėjimą ar kt.;
5.1.4 Asmens dokumentą;
5.1.5 Kitus dokumentus, reikalingus veiklos vykdymui.
5.2 Mugės dalyvių sąrašas skelbiamas svetainėje tautosnamai.lt nuo 2018 m. spalio 31 d.
5.3 Sutarčių pasirašymas su atrinktais mugės dalyviais vyks nuo 2018 m. lapkričio 5 d. iki lapkričio 9 d. darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) Kauno kultūros centre Vytauto pr. 79, Kaunas.
5.4 Mugės metu privaloma su savimi turėti dokumentus ar jų kopijas.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-10-09, Spausdinti Spausdinti