Renginiai

Choro „Ilgesys“ jubiliejinis koncertas.

KADA? 2019-03-24 14:00 KUR? Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1)

Kovo 24 d. (sekmadienis) 14 val.
Kauno kultūros centras.

Kviečiame į Kauno tremtinių choro „Ilgesys“ 30-ies metų jubiliejaus koncertą. Jame taip pat dalyvaus chorai iš Vilniaus, Mažeikių, Jonavos ir Marijampolės.

Vadovė Bronė Paulavičienė
Chormeisteris Mindaugas Šikšnius
Akompaniatorė Beata Andriuškevičienė

Koncertą ves aktorė Virginija Kochanskytė

Apie chorą „Ilgesys“

Choras susikūrė 1988 m. ir tuoj pat pradėjo taip intensyviai koncertuoti, kad net sunku buvo suspėti paruošti dainas. Vien 1989 m. su žiūrovais susitikta net 50 kartų! Šiais metais  choras mini 30-ies metų sukaktį! Per tuos tris dešimtmečius atliktas didelis švietėjiškas kultūrinis darbas: dalyvauta įvairiuose respublikiniuose ir vietiniuose renginiuose, surengta daugybė koncertų ir susitikimų su klausytojais bei žiūrovais. Nuveiktas didžiulis darbas gaivinant ir saugant 50-ies sovietinės okupacijos metų skausmingą tautos istoriją, pasakojant apie ją dainomis, giesmėmis, poezijos posmais ir autentiškais pasakojimais. Choro dainos skamba tautos šventovėse, bažnyčiose, mokyklose, prie statomų kryžių, partizanų kovų ir žūties vietose. Rūpintasi ir chorinio dainavimo tradicijų tęsimu bei puoselėjimu.

Kauno miesto tremtinių choras „Ilgesys“ buvo pirmasis Lietuvoje tremtinių choras, kurio pavyzdžiu pasekė ir kitų miestų tremtiniai. Choras, kartu su tautos Sąjūdžiu, 1988 m. spalio mėnesį buvo suburtas Lietuvos tremtinių suvažiavime. Šio kilnaus ir įkvepiančio darbo ėmėsi Antanas Paulavičius ir Bronė Paulavičienė. Tokių dainos mylėtojų jau į pirmąją repeticiją susirinko apie šimtą.

Choras subrandino savitą, originalų repertuarą, kuriame dainos ir giesmės artimos tremties nuotaikoms. Jų pagrindinis leitmotyvas – meilė Dievui ir Tėvynei. Repertuaras nuolat papildomas naujomis dainomis. Daugelį iš jų sukūrė maestro Antanas Paulavičius savo eilių tekstais.

Iki šių dienų chorui „Ilgesys“ vadovauja Bronė Paulavičienė. Nuo 2009 m. kartu darbuojasi ir chormeisteris Mindaugas Šikšnius.

Koncertas nemokamas.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-03-06, Spausdinti Spausdinti