Renginiai

„Gian Trio“ ir Rahele Barzegari – persų, kurdų, sufijų mistika (Iranas).

KADA? 2018-10-21 18:00 KUR? Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1)

Spalio 21 d. (sekmadienį) 18 val.
Kauno kultūros centre.

Atlikėjai:
Rahele Barzegari (Raho): vokalas
Ustad Mohammad Zolnouri: taras ir tambūras
Mohammad Rasouli: nėjus
Hamidreza Ojaghi: dafas

Persų klasikinė muzika yra vienas seniausių ir iškiliausių Rytų muzikos papročių, savo ištakomis siekianti dar antikinių civilizacijų laikus. Tarp populiariausių persų instrumentų – taras (penkiastygė ilgakaklė liutnia), setaras (keturstygė liutnia), dafas (didelis siauro rėmo būgnas su metalo grandžių žvangučiais), tanbūras (styginis intrumentas, turintis tris ar daugiau stygų), nėjus (pučiamasis instrumentas, priklausantis fleitų šeimai), kuriuos pristatyti ir jais magiškas persų, kurdų, sufijų tradicinės muzikos gijas išausti atvyksta „Gian Trio“ ir Rahele Barzegari (Raha).
Solo partijas atliekanti moteris Irane yra retenybė – nuo Irano revoliucijos laikų šalyje solistėms leidžiama pasirodyti tik moterų auditorijai, o vyrams vokalistės gali dainuoti nebent chore. Tokie draudimai įsigaliojo konservatyviems dvasininkams teigiant, jog moterų balsai gali sukelti amoralius jausmus.
Irano muzika visada buvo dvasinis įrankis, stipriai susijęs su religija. Sufijų mistikai į muziką žvelgia kaip į šventą meną ir naudoja kaip dvasinio tobulumo šaltinį, suteikiantį didžiulę su niekuo nepalyginamą naudą. Tad kviečiame atsiverti šiai persų, kurdų, sufijų muzikai ir griauti visas sienas, visus suvaržymus tarp laikmečių, šalių, žmonių bei širdžių kartu su „Gian Trio“ ir Rahele Barzegari.

Bilietai.

Bilietus taip pat bus galima įsigyti Kauno Kultūros Centre prieš renginį.
Bilieto kaina 10 eur.

Susitikime!

_________________
Eng

Performers:
Rahele Barzegari (Raho): vocal
Ustad Mohammad Zolnouri: tare and tambourine
Mohammad Rasouli: ney (Persian flute)
Hamidreza Ojaghi: daf

Persian classical music is one of the oldest and most remarkable Eastern music customs – its source even reaches the era of ancient civilizations. Among the most popular Persian instruments – tare (five-legged long-necked lutes), setar (four-legged lutes), daf (large narrow-frame drum with metal chainsaws), tambourine (a stringed instrument with three or more strings), ney (a flute instrument belonging to the flute family), which are presented by magical sounds of the Gian Trio and Rahele Barzegari (Raha) – Persian, Kurdish, Sufi traditional music performers.
A woman performing a solo party in Iran is rarity – since the Iranian Revolution, female soloists are allowed to appear only to female audience, and for men women can only sing together in choir. Such prohibitions came into force from conservative clergy, saying that women’s voices could cause amorous feelings.
Iranian music has always been a spiritual tool, strongly linked to religion. The mystics of the Sufism in the music sees holy art and uses it as a source of spiritual perfection, which gives a huge amount of incomparable benefit. We invite you to be open these Persian, Kurdish, Sufi musicians and destroy all the walls, all the constraints between times, countries, people and hearts with Gian Trio and Rahele Barzegari.

Tickets.

Tickets will also be available at the Kaunas Cultural Center before the event.
Ticket price 10 eur.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-09-27, Spausdinti Spausdinti