Renginiai

Intensyvios „Judesio ir šokio dirbtuvės“ (įvadinės).

KADA? 2018-09-28 17:30 KUR? Kauno kultūros centras „Tautos namai“ (Kęstučio g. 1)
Fotografas Artūras Bulota.

(LT) INTENSYVIOS ŠOKIO IR JUDESIO DIRBTUVĖS SU MARIUMI PAPLAUSKU IR MARIUMI PINIGIU.

Judesio Laboratorija naująjį sezoną pasitinka intensyviomis šokio ir judesio dirbtuvėmis, atviromis ne tik Judesio Laboratorijos senbuviams, bet ir potencialiems naujokams ar tiems, kurie nori save išmėginti judesyje, šokyje! Dirbtuvių atspirties taškas – žaismė, tyrinėjimas, kūrybiškumas. Intensyvias Šokio ir Judesio Dirbtuves ves šokėjai Marius Paplauskas ir Marius Pinigis.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MARIUS PAPLAUSKAS| GREITOS KOJOS – IZOLIUOTAS KŪNAS // IZOLIUOTOS KOJOS – GREITAS, TIKSLUS KŪNAS

Daug metų kaupęs patirtį gatvės šokyje, Marius Paplauskas siekia rasti pusiausvyrą tarp įvairių gatvės šokio technikų ir įgimtų, bet kasdien vis labiau žmogaus pamirštamų judesių. Kurdami įsivaizduojamas kliūtis, žmonės dažnai save riboja mokydamiesi naujų dalykų. Arba mokydamiesi tų pačių dalykų per ilgai, žmonės tampa riboti ir neuniversalūs. Sukaupęs pakankamai patirties gatvės šokyje, Marius nusprendė ieškoti naujų būdų ir galimybių judėti. Kasdienis judesys, susietas su gatvės šokio technikomis ir pagrindais, skatina rizikuoti, atsidurti naujose, netirtose situacijose, kurios galiausiai paverčia mus geresniais. Greitos kojos ir izoliuotas kūnas arba izoliuotos kojos ir greitas, bet tikslus kūnas.

Marius Paplauskas daugiausiai žinomas kaip House stiliaus šokėjas. Daugiau negu 10 metų vedė šokio pamokas ir dalyvavo įvairiuose gatvės šokio renginiuose, kovose. Šiuo metu yra šokio trupės NUEPIKO narys ir Judesio Laboratorijos mokytojas gimtajame Kaune.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MARIUS PINIGIS| DAUGIAKRYPTĖS PROGRESIJOS

Daugiakryptės Progresijos yra paremtos idėja, kur šokis yra tik vienas iš būdų judėti plačiame judesio žemėlapyje. Siekdami geriau suvokti, kaip mes šokame ar kaip galime atrakinti ir praturtinti savo kūrybinį, kinetinį potencialą, į judesį pažvelgsime iš skirtingų perspektyvų. Dirbdami su judesiu iš skirtingų perspektyvų, ne tik gerinsime savo judėjimo kokybę, bet ir visada kelsime sau iššūkius. Kvestionuosime patį mokymosi procesą. Kada išmokstame daugiau? Kai mums sekasi ar kai kas nors nepavyksta? Siekdami tinkamai atsakyti šiuos klausimus, kiekviena seminaro diena ir pateikiama informacija gali būti skirtinga. Taigi, iššūkis, nesėkmė, sėkmė – bus raktiniai žodžiai, apibrėžiantys, kas yra Daugiakryptės Progresijos.

Idėjos, kurios formuoja Daugiakrypčių Progresijų visatą, kyla iš įvairių šokio ir judesio patirčių, praktikų, tokių kaip Formless Arts (Bruno Caverna), Fighting Monkey (Rootlessroot), Ferus Animi // Terra Nova (Tomislav English), Gaga šokio/judesio kalba ir kt.

Marius Pinigis yra šiuolaikinio šokio šokėjas, choreografas, kuriantis ir gyvenantis Lietuvoje (Kaune), bet su skirtingomis šokio produkcijomis aktyviai keliaujantis po pasaulį. Šiuo metu Marius ne tik intensyviai šoka ir kuria, bet taip pat ir aktyviai užsiima judesio tyrinėjimais, dalyvauja įvairiuose mokymuose, kursuose, dirbtuvėse. Šiuo metu Marius veda pamokas Judesio Laboratorijoje (Kaune).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DATA: RUGSĖJO 28-30 DIENOS

– rugsėjo 28 diena (penktadienis):
17:30 – 19:00| Marius Paplauskas ir Marius Pinigis (bendros įvadinės dirbtuvės);

– rugsėjo 29 diena (šeštadienis):
10:15 – 12:00| Marius Paplauskas,
12:15 – 14:00| Marius Pinigis;

– rugsėjo 30 diena (sekmadienis):
10:15 – 12:00| Marius Pinigis,
12:15 – 14:00| Marius Paplauskas.

DIRBTUVĖS VYKS ADRESU:
Kauno kultūros centras „Tautos namai“,
Vytauto pr.79, Kaunas

Į seminarą reikalinga išankstinė registracija (iki rugsėjo 27 dienos).

DAUGIAU INFORMACIJOS apie seminarą ir jo kainą:
El. paštu: pukuveras@gmail.com
Telefonu: +37067540494

——————————————————————————————————————————–

(EN) MOVEMENT AND DANCE INTENSIVE WITH MARIUS PAPLAUSKAS AND MARIUS PINIGIS

Movement Laboratory invites people to start new season with movement and dance intensive! We invite all Movement Laboratory members, also people, who want to become ones, and those, who want to try themselves in movement and dance! Basis for the workshop – playfullness, exploration and creativity. Movement and Dance Intensive will be curated by Marius Paplauskas and Marius Pinigis.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MARIUS PAPLAUSKAS| FAST LEGS – ISOLATED BODY // ISOLATED LEGS – FAST & PRECISE BODY

Spent many years in the street dance field, Marius is trying to find a center between various street dance techniques and usual every day life movement, which is increasingly forgotten by many people of today. By creating a number of invisible barriers, people are preventing themselves from learning new thing. Or too long learning of the same information leads us to non-universality. Convinced of his experience, Marius started experimenting and search for a new techniques and ways to move. Everyday life movement connected to streed dance technique and basics makes us to take a risk, or to put our selfs into unconfortable situation, which at the end makes us better than before. Fast legs and isolated body, or isolated legs and fast and precise body.

Marius Paplauskas mostly known as a House style dancer in Lithania and Baltics. For more than 10 years he was teaching and participating into different kind of street dance battles. At the moment he is working in a dance company Nuepiko and also he is a lector of movement laboratory in his home town Kaunas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MARIUS PINIGIS| MULTIPLE PROGRESSIONS

Multiple Progressions is based on an idea that dance is just a one of a possibilities to move in the map of movement. To better understand how we dance or how we can unlock and enrich our creative, kinetic potential, we will look to a movement from different angles. Working with different approaches to a movement we will try to create multiple progressions not only by improving our qualities but also by always challenging ourselves. It means, that we will also challenge the process of learning and the idea of reaching goals. When do we learn more? When we fail or when we succeed? In order to tackle these questions, every day of the workshop could be different and the tools for the progression of our movement qualities could be different as well. So, challenge, failure, success – these would be the words defining the workshop Multiple Progressions.

The ideas, which form the universe of Multiple Progressions, derive from different experiences in dance and movement practices, such as Formless Arts (Bruno Caverna), Fighting Monkey (Rootlessroot), Ferus Animi // Terra Nova (Tomislav English), Gaga movement language and many more.

Marius Pinigis is awards winning professional contemporary dancer and choreographer based in his home country Lithuania, but travelling around the world with different dance productions. At the moment, he in not only actively performing and creating, but also is dedicated to analysis of the movement through various practices, workshops. He is a lector of dance and movement in Vytautas Magnus University, runs Movement Laboratory in his hometown Kaunas (Lithuania).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DATE: SEPTEMBER 28-30

– 28th of september (friday):
17:30 – 19:00| Marius Paplauskas ir Marius Pinigis (combined intro class);

– 29th of september (saturday):
10:15 – 12:00| Marius Paplauskas,
12:15 – 14:00| Marius Pinigis;

– 30th of september (sunday):
10:15 – 12:00| Marius Pinigis,
12:15 – 14:00| Marius Paplauskas.

WORKSHOPS ADRESS:
Kaunas cultural centre „Tautos Namai“,
Vytautas ave. 79, Kaunas

Registration to the workshop is available until 27th of september.

MORE INFO about the workshop and price:
E-mail: pukuveras@gmail.com
Tel. no.: +37067540494

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-09-06, Spausdinti Spausdinti