KOMPAUDAS
Skirtingi elementai gali susijungti vienas su kitu tam, kad suformuotų kompleksiškesnę medžiagą, vadinamą junginiu (kompaundu). Šių junginių skaičius yra begalinis; greičiausiai milijonas jau yra žinoma ir vis daugiau atrandama kiekvieną dieną.
Mes nežiūrime į juos kaip į atskirus elementus, bet kaip į elementus, kurie yra susiviję junginyje. – Kristina Gerbstadt.
Spektaklio metu, žiūrovai kartu su atlikėjais sukurs naują junginį, jie patys pasirinks kaip pasirodymas vystysis. Žiūrovas tampa kūrybinio proceso dalimi lyg spektaklio režisieriumi.

Idėja, choreografija ir atlikimas – Paulius Prievelis and Miglė Praniauskaitė (LT)
Muzika – įvairūs atlikėjai
Eskizo pristatymas – liepos 4, 2017, Rokiškis Lietuva. Tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio STARTAS metu.
Trukmė: 35 min.

COMPOUNDS
Different elements can combine with one another to form a wide variety of more complex substance called – compounds. The number of possible compounds are almost infinitive; perhaps a million are known, and more are being discovered every day.
„We do not look at them as single elements but as elements wrapped up in a compound“ – Christine Gerbstadt (national spokesperson for the American Dietetic Association).
In the performance audience creates the choreography. As a creators using prepared dance scenes and a open questionnaire by the help of audience we create the performance on spot.
During the performance, audience together with the performers will create new a compound, they will choose in what order and how performance will develop. Audience will get a chance to be part of creating process and become directors.

Idea, choreography and performance – Paulius Prievelis and Miglė Praniauskaitė (LT)
Music – various artists
Pre-premiere – July 4, 2017, Rokiškis Lithuania. At International Contemporary Art Festival STARTAS
Duration: 35 min-

THE CLAM
Tai aš – moliuskas.
Aš esu moliuskas.
Sunku kvėpuoti.
Ak taip – aš neturiu plaučių.

The Clam – solo pasirodymas kuriame atlikėjas išreiškia savo kvėpuoti negalėjimo baimę ir jausmą. Jis lygina save su moliusku, kuris turi širdį, inkstus, išangę, kuris gyvena po vandeniu, bet neturi plaučių.
Taip, tai aš kalbu apie save trečiuoju asmeniu.

Idėja: Paulius Prievelis
Musika – įvairūs atlikėjai
Trukmė: 10- 20 min.

THE CLAM
It is me – the Clam.
I am the Clam.
It is hard to breath.
Oh wait – I have no lungs.

‘The Clam’ – a solo peace in which an artist’s expressing his fear of not being able „to breath”. He compares himself with a clam, who has a heart, kidneys, anus, who lives underwater but has no lungs.
Yes, this is me, talking about myself in a third person.

Idea: Paulius Prievelis
Music -various artists
Duration: 10-20 min

Išankstinius bilietus netrukus galėsite įsigyti bilietai.lt
Taip pat likus valandai iki renginio pradžios „Šelteryje“.
€: 8/6
Šiuo metu atvykimas į spektaklį nėra pritaikytas neįgaliesiems, bet laukiame ir tikimės, kad greitai bus. Vaikai nemokamai neįleidžiami.