- Kauno kultūros centras - http://tautosnamai.lt -

Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS. Plačiau… [1]

2017 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS. Plačiau… [2]

VYKSTANTYS PIRKIMAI 2017 M.:

  1. Plačiau… [3]
  2. Plačiau… [4]

VYKSTANTYS PIRKIMAI 2016 M.:

  1. Plačiau… [5]
  2. Plačiau… [6]

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITOS:
1. KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ DIDŽIOSIOS SALĖS ĮRENGIMO ATNAUJINIMO DARBAI. Plačiau… [7]
2. KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ PASTATO TVARKYBOS DARBAI.
Plačiau… [8]

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCESAS. Plačiau… [9]

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ PASTATO IŠORINIŲ ATITVARŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“. PROJEKTO NUMERIS: VP3-3.4-ŪM-04-R-21-021. Plačiau… [10]

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2017 METŲ ATASKAITA. Plačiau… [11]

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2016 METŲ ATASKAITA. Plačiau… [12]

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2015 METŲ ATASKAITA. Plačiau… [13]

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2014 METŲ ATASKAITA. Plačiau… [14]

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2013 METŲ ATASKAITA. Plačiau… [15]