Viešųjų pirkimų 2013 ataskaita

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

2013 METŲ ATASKAITA

 

2013 m. gruodžio 31 d.

Kaunas

 

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt)
Prekės 84 495 
Paslaugos 1 245 992,9
Darbai 7 800

 

Iš viso 1 338 287,9

 

Informaciją parengė P. Markaitis.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-02-18, Spausdinti Spausdinti