Kas yra darbų sauga ir ką reikėtų žinoti darbdaviams?

Vienas iš darbdavio įsipareigojimų yra ne tik laiku mokamas darbo užmokestis ar darbo vietos aprūpinimas darbui reikalingomis priemonėmis, bet ir darbų saugos užtikrinimas. Tačiau dažnai darbų sauga yra suvokiama labai siaurai, nes klaidingai manoma, jog tai susiję tik su metine darbuotojų sveikatos patikra ir saugiomis darbo sąlygomis. Ši sritis apima žymiai daugiau: darbo saugos dokumentų peržiūrą ir įvertinimą; konsultacijas įmonės vadovams, šalinant galimus trūkumus ar pažeidimus; deklaracijų pateikimą valstybinei darbo inspekcijai. Dėl to verta kreiptis į profesionalų darbų saugos specialistą, kuris užtikrins savalaikę priežiūrą ir pasirūpins, kad darbų sauga įmonėje būtų įgyvendinta, laikantis visų reikalavimų ir teisinių dokumentų, tokių kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir teisės aktai, reglamentuojantys darbų saugą ir profesinės rizikos prevenciją, siekiant užtikrinti ne tik tinkamas, bet ir saugias ir sveikatai palankias sąlygas jūsų įmonės darbuotojams. Darbų saugos paslaugos https://justicija.eu/teisines-paslaugos-imonems/darbu-sauga-2

Kodėl verta samdyti darbų saugos specialistą iš išorės?

Dažnai įmonės darbų saugą patiki darbuotojams, kurie jau turi kitas pagrindines pareigas, nes per mažai skiria dėmesio ir finansinių resursų profesionaliam apmokymui. Tačiau toks būdas, įgyvendinti darbo saugos reikalavimus tikrai nėra pats geriausias pasirinkimas. Tokiu atveju, rekomenduojama samdyti darbų saugos specialistą iš išorės, kuris ir pasirūpins visais darbuotojų saugos klausimais, konsultuodamas įmonės vadovą, bet ir organizuos bei vykdys darbuotojų darbo saugos bei sveikatos patikras, pateikdamas išvadas, rekomendacijas bei parengdamas prevencinių priemonių planą ir darbų saugos instrukcijas, siekiant sumažinti profesines rizikas. Taip pat toks specialistas oficialiai atstovauja jūsų įmonę valstybinėje darbo inspekcijoje ar kitose atsakingose institucijose. Esant poreikiui, jis pasirūpins pačiais įvairiausiais procesais, susijusiais ne tik su darbų sauga, bet ir reikalingos dokumentacijos tvarkymu bei priežiūra ir vidiniais mokymais įmonėje. Taip galėsite būti garantuoti, kad jūsų įmonėje bus užtikrintos ne tik tinkamos ir saugios darbo sąlygos, bet ir tinkamai įgyvendinami visi būtini darbo saugos reikalavimai, užtikrinant tinkamas sąlygas savo darbuotojams.

 

Parašykite komentarą