Kauno kultūros centro darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie Kauno kultūros centro darbuotojų  atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 (vėlesnė redakcija 2009.12.16 Nr.1721) patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil. Nr. Pareigos Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas (bruto) pareiginės algos darbo užmokestis 2019m. I ketv.(vienam darbuotojui) Priskaičiuotas (bruto)
pareiginės algos darbo užmokestis 2019m. II ketv.(vienam darbuotojui)
Priskaičiuotas (bruto)
pareiginės algos darbo užmokestis 2019m. III ketv.(vienam darbuotojui)
Priskaičiuotas (bruto)
pareiginės algos darbo užmokestis 2019m. IV ketv.(vienam darbuotojui)
1. Direktorius 1 1 1863,00 1863,00 1863,00
2. Direktoriaus pavaduotojai 1 1 1483,00 1483,00 1483,00
3. Kultūros ir meno darbuotojai 17 17 1038,00 1038,00 1038,00
4. Kolektyvų meno vadovai 5 13 882,00 882,00 882,00
5. Nekvalifikuoti darbininkai 7 7 555,00 555,00 555,00
  Viso: 31 39 5821,00
5821,00 5821,00  

Pastaba: sumos nurodytos eurais.

 

Eil. Nr. Pareigos Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2018 m.(vienam darbuotojui)
1. Direktorius 1 1  1378,00
2. Direktoriaus pavaduotojai 1 1 1086,50
3. Buhalterija/kasa
4. Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams 17 17 723,50
5. Kolektyvų meno vadovai 5 13 627,00
6. Specialistai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams 0,5 1 200,00
7. Darbininkai 6,5 7 400,00
Viso: 31 40  4415,00

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-07, Spausdinti Spausdinti