KKC „Tautos namai“ darbo užmokestis

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie Kauno kultūros centro „Tautos namai“  darbuotojų  atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 (vėlesnė redakcija 2009.12.16 Nr.1721) patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil. Nr. Pareigos Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017m. I ketv.(vienam darbuotojui) Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017m. II ketv.(vienam darbuotojui) Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017m. III ketv.(vienam darbuotojui) Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017m. IV ketv.(vienam darbuotojui)
1. Direktorius 1 1 923,00  923,00  923,00  1067,74
2. Direktoriaus pavaduotojai 1 1 822,54  822,54  822,54  822,54
3. Kasa 0,5 1 525,26  190,00   190,00  190,00
4. Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams 14,5 15 646,52  666,18  658,06  658,06
5. Kolektyvų meno vadovai 7,25 16 694,49  717,78  631,65  631,65
6. Specialistai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams 1,5 2 573,33  589,21  669,47  669,47
7. Darbininkai 6,5 7 381,06  381,06  381,06  381,06
  Viso: 36 43 4566,20
 4289,77  4275,78  4420,52  

Pastaba: sumos nurodytos eurais.

 

Eil. Nr. Pareigos Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017 m.(vienam darbuotojui)
1. Direktorius 1 1  1067,74
2. Direktoriaus pavaduotojai 1 1 822,54
3. Buhalterija/kasa
4. Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams 21 21 687,74
5. Kolektyvų meno vadovai 6 13 713,19
6. Specialistai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams 1 1 381,06
7. Darbininkai 6 6 381,06
Viso: 36 43  4053,33

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016-01-07, Spausdinti Spausdinti