FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2019 m.

Finansinės būklės ataskaitų rinkiniai.
1 ketvirtis, 2 ketvirtis,

2018 m.

Finansinės būklės ataskaitų rinkiniai.
1 ketvirtis, 2 ketvirtis, 3 ketvirtis, 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys ir Aiškinamasis raštas.

2017 m.

I KETVIRTIS
Rinkinys.
Pagal 2017 m. kovo 31 duomenis (I ketvirtis).
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 m. kovo mėn. 31 d. balanso. Plačiau…

II KETVIRTIS
Veiklos rezultatų ataskaita. Pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita. Pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 m. birželio mėn. 30 d. balanso.  Plačiau…

III KETVIRTIS
Rinkinys

Pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis (III ketvirtis)

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

2016 m.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
Pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
Pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis 
Pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Metinė finansinės būklės ataskaita už 2016 m.
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m. kovo mėn.  31 d. balanso. Plačiau…
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m.  birželio mėn. 30 d. balanso
. Plačiau…
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m.  rugsėjo mėn. 30 d. balanso. Plačiau…

2016 m. I ketvirčio informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą. Plačiau…
2016 m. II ketvirčio informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą. Plačiau…
2016 m. III ketvirčio informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą. Plačiau…

2015 m.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
Pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
Pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Metinė finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
Plačiau…
2015 m. ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas. Plačiau…

2014 m.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
Pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
Pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Metinė finansinės būklės ataskaita už 2014 m.

2013 m.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
Pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
Pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis
Pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis
Pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Metinė finansinės būklės ataskaita už 2013 m.

Aiškinamasis raštas 2013 12

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-08-25, Spausdinti Spausdinti