KAUNO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ „LIETUVA BRANGI“.

Šių metų birželio 1 d. nuo 19 val.  Dainų slėnyje vyks Kauno dainų ir šokių šventė „Lietuva brangi“.
Šventės dalyvius bei svečius kviečiame sekti naujienas.
 

PROGRAMA/NATOS 

Šventės programa

 1. TAUTIŠKA GIESMĖ – Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai
  dainuoja visi chorai          
 1. CANTATE PATRIAE CANTICUM NOVUM – Vaclovo Augustino muzika, lotyniškas tekstas iš Psalmių
  dainuoja visi chorai be jaunučių            
 1. UŽ RASEINIŲ, ANT DUBYSOS – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
  dainuoja visi chorai          
 1. MANO VARDAS – LIETUVA – Laimio Vilkončiaus muzika, Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos žodžiai
  dainuoja jaunučių chorai  
 1. JURGELI MEISTRELI – liaudiškas žaidimas
  šoka jaunučių tautinių šokių kolektyvai
 1. ĄŽUOLYNO POLKA – Laimutės Kisielienės choreografija, Leono Povilaičio muzika ir žodžiai
  šoka jaunių ir jaunuolių tautinių šokių kolektyvai
 1. UŽ ŽALIŲ MIŠKELIŲ – Dainiaus Pulausko aranžuota lietuvių liaudies daina
  dainuoja jaunučių chorai  
 1. PER TAMSIĄ NAKTELĘ – Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
  dainuoja visi chorai          
 1. SU DAINA IR ŠYPSENA – Indros Mažuikaitės muzika ir žodžiai
  dainuoja jaunučių chorai  
 1. PAKOL JAUNI – Vidmanto Mačiulskio choreografija, Broniaus Mūro muzika
  šoka jaunimo tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai
 1. ŠUSTAS – Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo harmonizacija
  šoka vyresniojo amžiaus tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai
 1. SVARBIAUSI ŽODŽIAI – Ingos Šeduikienės muzika ir žodžiai
  dainuoja jaunučių chorai    
 1. LAKŠTANGĖLĖ – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika, Vinco Palukaičio žodžiai
  dainuoja jaunučių, jaunių, moterų, merginų ir mišrių chorų moterys                    
 1. ALKSNIO UGNELĖ – Vytauto Miškinio muzika, Janinos Degutytės žodžiai
  dainuoja visi chorai          
 1. AŠTUONNYTIS – Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo harmonizacija
  šoka jaunimo tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai
 1. PARBĖG LAIVELIS – Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina
  dainuoja jaunių, moterų, merginų ir mišrių chorų moterys              
 1. UŽTEKĖJO SAULELĖ – Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai
  dainuoja visi chorai          
 1. SUK SUK RATELĮ – liaudiškas žaidimas
  šoka vyresniojo amžiaus tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai
 1. PJOVĖ LANKOJ ŠIENĄ – Nijolės Sinkevičiūtės aranžuota lietuvių liaudies daina
  dainuoja visi chorai be jaunučių            
 1. ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO – Juozo Naujalio harmonizuota lietuvių liaudies daina
  dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai                  
 1. AUGO BERNELIS – Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
  dainuoja visi chorai be jaunučių
 1. SUBATĖLĖ – Juozo Lingio choreorafija, Jono Švedo harmonizacija
  šoka vyresniojo amžiaus tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai
 1. KUPOLINIS – Juozo Lingio choreografija, Balio Dvariono muzika
  šoka jaunimo tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai  
 1. LIETUVA BRANGI – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
  dainuoja visi chorai          
 1. KUR GIRIA ŽALIUOJA – Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai
  dainuoja visi chorai          
 1. LIETUVIŲ GIESMĖ – Vydūnas muzika ir žodžiai, Vaclovo Augustino aranžuotė
  dainuoja visi chorai          
 1. VARDAN TOS – Raimundo Martinkėno muzika ir žodžiai
  dainuoja visi chorai          
 1. ŠVENTINĖ POLKA – Juozo Lingio choreografija, Eduardo Pilypaičio muzika
  šoka jaunimo ir vyresniojo amžiaus tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai
 1. VANDENYNAI – Lino Adomaičio muzika ir žodžiai, Lino Adomaičio ir Jievaro Jasinskio aražuotė
  solistas – Linas Adomaitis
  dainuoja visi chorai ir šoka visi šokėjai 
 1. ĄŽUOLAIS VAINIKUOTA – Algimanto Bražinsko muzika, Alekso Dabulskio žodžiai
  dainuoja visi chorai          
Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-03-20, Spausdinti Spausdinti