Tradiciškai vartojama sąvoka auditas reiškia dokumentų ar finansinių ataskaitų tikrinimą, siekiant patikrinti jų tikslumą. Šiuo metu auditas turi bendresnę reikšmę, t. y. nustatytų metodų laikymosi ir (arba) norimų standartų pasiekimo tam tikrais objekto, organizacijos, verslo ar veiklos aspektais patikrinimas ar įvertinimas.

Medicininis auditas – tai atskira audito forma, kurią naudoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Jo metodą sudaro retrospektyvinių duomenų, gautų iš įrašų, analizė. Tad geriausias būdas pagerinti klinikinę dokumentaciją ir sveikatos priežiūros organizacijos gyvavimą – medicininių įrašų auditas. Jie būtini norint nustatyti sritis, kurias reikia tobulinti ir taisyti.

Medicininio audito tikslai ir nauda:

Motyvacija atlikti auditą kyla iš priežiūros paslaugų teikėjų noro žinoti savo teikiamų paslaugų kokybės lygį ir jį pagerinti iki aukštesnio lygio.

Pagrindinis audito atlikimo tikslas – sužinoti, ar priežiūros paslaugų teikėjas pasiekė pageidaujamas savo paslaugų kokybės charakteristikas. Rezultatai naudojami:

  • palyginti su ankstesniais ir būsimais rezultatais;
  • palyginti su kitais priežiūros paslaugų teikėjais;
  • sužinoti netinkamumo ar trūkumų laipsnį;
  • suteikia grįžtamąjį ryšį kokybei gerinti.

Auditas – tai kokybės vertinimo forma, kuri parodo, koks kokybės lygis pasiektas teikiant tam tikrą paslaugą apibrėžtai pacientų grupei per tam tikrą laikotarpį. Tai praeities įvykių vertinimas. Didžiausia vertė yra ta, kad iš jo išmoktos pamokos panaudojamos planuojant paslaugų teikimo gerinimą ateityje. Jis nėra labai naudingas kaip kokybės kontrolės priemonė, nes negali užkirsti kelio nekokybiškai paslaugai jos teikimo metu. Iš tiesų, prastos kokybės atsiradimo faktas gali būti suvokiamas per vėlai, kad būtų galima atlikti korekcijas.  Pvz. gamybos pramonėje prekės gali būti taisomos arba keičiamos. Pacientų priežiūros atveju, skirtingai nei kitose paslaugose, to padaryti negalima, nes nepageidaujamo rezultato neįmanoma atšaukti.

Kokybei įtaką darantys veiksniai:

Geras rezultatas – tai įvairių procesų metu transformuotų sąnaudų rezultatas. Pacientų priežiūroje jis priklauso nuo:

  • pradinės paciento būklės;
  • naudojamų aparatų, instrumentų ir medžiagų tinkamumo bei būklės;
  • kaip gerai atliekamas procesas;
  • priežiūros paslaugų teikėjų žinios ir įgūdžių;
  • palankios aplinkos buvimo;
  • kaip pacientai laikosi nurodymų ir patarimų.

Audito vertinimo kriterijai:

Atliekant auditą, kriterijais, kuriais remiantis priimami sprendimai, tampa rezultato kokybės lygis ir veiksniai, darantys įtaką paslaugų teikimui. Kiekvienas elementas kartu su nagrinėjamais požymiais yra kriterijus. Vadinasi, kiekvienam elementui vertinamas charakteristikas nustato audito grupė. Tada kiekvienos savybės ar savybių rinkinio faktinis atitikimas ar pasiekimas bus lyginamas su pageidaujama verte, vadinama standartais. Standartus gali nustatyti pati audito grupė arba gali būti naudojami visuotinai pripažinti standartai.

Auditorius turi turėti rašytinių kriterijų rinkinį, t. y. objektus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį klausimyno ar kitų dokumentų forma.

Parašykite komentarą