Norint daugiau sužinoti kaip veikia ir kam reikalingi nuotekų valymo įrengimai, reikėtų pradėti nuo pradžių ir išsiaiškinti pirmiausia kas yra nuotekos. Nuotekos – tai vanduo, kuris yra panaudotas buityje ir turi būti išvalytas prieš išleidžiant į gamtą tam, kad nepadarytų taršos ir neužterštų kitų vandens telkinių ar šaltinių. Paprastai nuotekų kilmė būna skirtinga, na bet įprastai tai yra viskas, ką nuleidžiame į tualetą ar išplauname į kanalizaciją. Lietaus vanduo ir nuotekos kartu su kitais įvairiausiais teršalais nuteka gatvių takais ir galiausiai patenka į kanalizaciją. Taip pat nuotekos gali būti ir iš žemės ūkio arba pramonės sektoriaus. Šios nuotekos yra šiek tiek sunkiau išvalomos, todėl maži nuotekų valymo įrenginiai netinka ir turi būti naudojami galingesni nuotekų valymo įrengimai. Pramoninės kilmės arba ūkinės kilmės nuotekos turi būti valomos atsakingiau ir su stipresniais įrenginiais nes nuotekos paprastai būna daug daugiau užterštos ir teršalų koncentracija daug didesnė nei įprastinėse buitinėse nuotekose.

Kas atsakingas, kad būtų įrengti nuotekų valymo įrengimai ir nuotekos būtų tinkamai išvalytos?

Paprastai kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje teritorijoje yra užbrėžti tam tikri nuostatai ir standartai, kurių turi laikytis savivaldybės ir gyventojai. Todėl visur, kur reikalinga turi būti įrengti dideli arba maži nuotekų valymo įrenginiai, kurie gebėtų išvalyti nuotekas tam tikru nustatytu kokybės rodikliu. Nuotekų valymo įrengimai ir juos pardavinėjantys asmenys turi turėti leidimus, kurie parodo, jog įrenginys atitinka visus standartus ir gali būti naudojamas bei parduodamas kitiems asmenims. Dalyje valstybių net gi yra taip, jog savivaldybės turi turėti nuotekų išleidimo ir tvarkymo planą, pagal kurį yra parodoma kur turėtų būti išleidžiamos nuotekos, na o kiti skystųjų nuotekų išleidimai yra tiesiog negalimi. Kiekviena savivaldybė gali priimti papildomus įstatymus pramoninėms įmonėms ir jos pagal tai turi riboti kenksmingų nuotekų išleidimą į gamtą.

Kada naudojami maži nuotekų valymo įrenginiai?

Paprastai maži nuotekų valymo įrenginiai naudojami nedidelėse bendruomenėse, kuomet nuotekų kiekis nėra labai intensyvus ir nuotekos nėra itin užterštos. Yra statomi nuotekų valymo įrengimai netoli namų ir nutiesiami vamzdžiai iki jų namų bendruomenėms: nuo vieno iki keturių namų ūkių. Tuomet maži nuotekų valymo įrenginiai apdoroja gaunamas nuotekas, jas išvalo ir saugiai išleidžia jau švarias išvalytas nuotekas į aplinką. Paprastai maži nuotekų valymo įrenginiai yra aptarnaujami keletą kartų į metus arba tuomet kai yra nustatomas gedimas. Jeigu nuotekų valymo įrengimai nėra valomi nuosekliai ir ne pagal nurodytas instrukcijas, tuomet gedimai galimi dažnesni, sunkesni ir reikalaujantys taisymo ar net keitimo į naujus. Todėl įsigijus įrenginį nedidelėse bendruomenėse reikėtų, jog būtų priskirtas vienas atsakingas žmogus, kuris kartas nuo karto stebėtų ir prižiūrėtų įrenginį, kad jis veiktų sklandžiai ir taip apsaugotų  nuo galimų įrenginio gedimų.

Parašykite komentarą